Τοῦ γηγενοῦς γάρ εἰμ’ ἐγὼ Παλαίχθονος ἶνις Πελασγός, τῆσδε γῆς ἀρχηγέτης

ID Event Name Start Date End Date
ΕΚ-006 Αρχαία Ολυμπία September 29, 2019 September 29, 2019
EX-0002 Δελφοί – Μουσείο Δελφών June 9, 2019 June 9, 2019
EX-016 Αρχαία Συκιώνα October 21, 2018 October 21, 2018
ΕΚ-078 Αρχαία Αιγείρα και αρχαία Κερύνεια May 20, 2018 May 20, 2018
ΕΚ-077 Προϊστορικό Σπήλαιο Φράχθι Ερμιόνης November 19, 2017 November 19, 2017
ΕΚ-076 Παύλιανη και περίπατος στην Οίτη October 15, 2017 October 15, 2017